Terms & Conditions

thatsluck Splošni pogoji poslovanja

Uporaba programske opreme, prenesene s spletnega mesta ThatsLuck.com pomeni brezpogojno sprejetje naslednjega Pogoji in določila, za katerega uporabnik izjavlja, da ga je v celoti prebral, razumel in sprejel.

 

1 AVTORSKE PRAVICE - PROGRAMSKA OPREMA, prisotna dne ThatsLuck.com je zaščiten z zakoni o avtorskih pravicah in avtorskimi pravicami, ki veljajo v Italiji, z določbami mednarodnih pogodb in z vsemi drugimi veljavnimi zakoni. 

Posledično je uporabnik dolžan programsko opremo obravnavati kot katero koli drugo zaščiteno gradivo (npr. Knjigo ali DVD disk). Uporabnik v nobenem primeru ne more reproducirati in tržiti programske opreme brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe ThatsLuck.com

 

2 PRAVICE UPORABNIKA - ThatsLuck.com uporabniku daje pravico do začasne uporabe programske opreme za lastno zasebno uporabo.

Razume se, da je programska oprema "v uporabi", kadar se uporablja prek računalnika, tablice, pametnega telefona ali katere koli druge ustrezne naprave. Uporabnik se tega zaveda in sprejema ThatsLuck.com lahko kadar koli dokončno prepreči uporabo programske opreme brez predhodnega obvestila.

 

3 OMEJITVE UPORABE PROGRAMSKE OPREME - Uporabnik na noben način ne sme spreminjati funkcionalnosti programske opreme.

Uporaba prenesene programske opreme ne pomeni samodejno pravice do uporabe posodobitev ali novejših različic.

 

4 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO - V nobenem primeru skrbnik spletnega mesta ThatsLuck.com bo odgovoren za neposredno ali posredno škodo (vključno z, neomejeno, škodo zaradi izgube ali izgube zaslužka, prekinitvijo poslovanja, izgubo informacij ali drugimi ekonomskimi izgubami), ki je posledica uporabe ali neuporabe programske opreme, tudi če je navedena v skrbnik spletnega mesta ThatsLuck.com je bil obveščen o možnosti take škode.

Odgovornost je v celoti in izključno na uporabniku. Uporabnik se odslej odpoveduje terjatvi kakršne koli neposredne ali posredne škode, ki izhaja iz uporabe ali neuporabe programske opreme, prenesene s spletnega mesta ThatsLuck.com Za vse, kar tukaj ni navedeno ali prijavljeno, se sklicuje na italijanski civilni zakonik.